Welke verplichtingen horen bij de norm NEN 1010?

NEN 1010 is een norm voor elektrische installaties in gebouwen. Deze norm geldt dus ook voor bedrijfspanden en retailpanden. Wat regelt deze norm en welke verplichtingen horen daarbij? Wij zetten het voor u op een rijtje.

NEN 1010

Het doel van de NEN 1010 norm is om veilige installaties te realiseren. Elektrische voorzieningen en installaties mogen niet leiden tot gevaarlijke situaties. De installaties moeten beschermd zijn tegen oververhitting door overbelasting. Daarom zijn in de NEN 1010 uitgangspunten en eisen opgenomen waaraan een installatie moet voldoen. Zowel nieuwe als bestaande installaties dienen brandveilig te zijn. De elektrische installaties moeten ook regelmatig gecontroleerd worden, de verantwoording hiervoor ligt bij de eigenaar van het pand.

Verplichtingen

Om te voldoen aan de NEN 1010 norm zijn er een aantal verplichtingen waar u zich als eigenaar aan moet houden:

Controle

Elektrische installaties dienen regelmatig gecontroleerd te worden. Voor nieuwbouw geldt een opleveringsinspectie en voor bestaande bouw moet u de installatie laten controleren volgens de NEN 3140. De frequentie van de controle hangt af van de situatie en vindt één keer per 1,5 tot 14 jaar plaats.

Certificatie

U moet kunnen aantonen dat de installaties voldoen aan de NEN 1010. Dit geldt voor nieuwbouw en renovatie. Voor bestaande bouw moet u aan kunnen tonen dat ze voldoen aan de NEN 3140 norm.

Onderhoud

U bent verplicht om de elektrische installaties goed te laten onderhouden. Installaties die niet goed functioneren kunnen zorgen voor gevaarlijke situaties. Mensen kunnen schokken krijgen en kabels kunnen in de brand vliegen of beschadigd raken.

In het geval van brand moeten sommige kabels van de installatie hun functie behouden. NEN 1010 verplicht dat naast het behoud van de kabels ook de beugeling moet blijven functioneren. Een kabel met een functiebehoud van 60 minuten moet dus op zo'n manier bevestigd zijn, dat die bij brand ook 60 minuten in stand blijft.

Voldoen aan NEN 1010

Wilt u er zeker van zijn dat uw elektrische installaties voldoen aan de NEN 1010 norm? Bij alle installaties die wij aanleggen houden wij hier rekening mee. Daarnaast kunnen wij het onderhoud en de renovatie aan de elektrische installaties uitvoeren. Neem voor meer informatie contact met ons op via het contactformulier of bel naar 0299 42 10 24.