Inspectie volgens de NEN norm

Voor de veiligheid van elektrische installaties is de NEN norm in het leven geroepen. Deze bestaat uit NEN 3140 en 1010. Deze normen worden geïnspecteerd en goed bewaakt.

NEN 3140

Deze norm bevat alle eisen voor laagspanningsinstallaties. Dit is van toepassing op de bedrijfsvoering van elektrische apparatuur en installaties tot een nominale wisselspanning van 1000 Volt en 1500 Volt gelijkspanning. De apparaten en installaties moeten veilig worden gebruikt en worden daarom regelmatig gecontroleerd door de veiligheidsinspectie.

De inspectie wordt niet overal even vaak uitgevoerd. De frequentie van de inspectie wordt bepaald door de deskundigheid van de gebruiker, de omgeving waarin wordt gewerkt en de kans op beschadigingen. In de praktijk wordt er ongeveer één keer per jaar gecontroleerd.

Nadat een inspectie is uitgevoerd wordt er een keuringrapport opgesteld. Aan de hand van dit rapport en in overleg met de opdrachtgever over de kosten van de reparatie, zullen eventuele gebreken worden verholpen. Pas als alle elektrische apparaten zijn goedgekeurd worden deze voorzien van een goedkeuringssticker. Vervolgens wordt er een goedkeuringsrapport opgesteld.

NEN 1010

Het veilig gebruiken van elektrische installaties binnen een werkgebied is de verantwoordelijkheid van de werkgever. Een werkgebied kan een school zijn, maar ook een winkel of bedrijfspand. Op periodieke basis moeten al deze organisaties een inspectie ondergaan. Dit kan geëist worden door de arbeidsinspectie maar ook door de verzekeraar van het bedrijf.

Tijdens een NEN 1010 inspectie worden een aantal dingen gecontroleerd. Zo wordt er gecontroleerd of de omstandigheden waaronder de installatie functioneert ook echt gemaakt zijn voor dergelijke omstandigheden. Maar ook of de installaties voldoen aan de normen, zoals die gelden tijden de opzet. Verder wordt gecontroleerd of er gebreken of defecten aanwezig zijn en of de veiligheid gewaarborgd is.

Meer weten?
Wilt u meer weten over de NEN normen? Neem dan contact met ons op door gebruik te maken van het contactformulier of door te bellen naar 0299 42 10 24